Nedan finns Protokoll ifrån Årsmötet 12 mars 2023

GRATTIS*****GRATTIS*****GRATTIS*****GRATTIS***** Allas vår Fredrik Sköld är en hjälte. Nu är det bevisat. Inte bara i Melleruds Trollingklubb där han gör ett ovärderligt arbete som kassör. Han är mannen som aldrig säger nej. Han lever för att se till alla har det bra och behöver han hjälpa till så blir han bara glad. Han säger aldrig ett ont ord om någon. Han är baske mig en av de finaste människor jag träffat och nu tror jag eller jag vet, att jag talar för alla i styrelsen i Klubben. Fredrik du ÄR vår och Dalslands hjälte😍💪🏼💐🍾

GRATTIS*****GRATTIS*****GRATTIS*****GRATTIS***** Allas vår Fredrik Sköld är en hjälte. Nu är det bevisat. Inte bara i Melleruds Trollingklubb där han gör ett ovärderligt arbete som kassör. Han är mannen som aldrig säger nej. Han lever för att se till alla har det bra och behöver han hjälpa till så blir han bara glad. Han säger aldrig ett ont ord om någon. Han är baske mig en av de finaste människor jag träffat och nu tror jag eller jag vet, att jag talar för alla i styrelsen i Klubben. Fredrik du ÄR vår och Dalslands hjälte😍💪🏼💐🍾

ÅRSMÖTE 2021

Vi har nu haft vårt Årsmöte. Vi valde att inte kalla till detta då det vid tidpunkten inte var uttalat tillräckligt med lättnader i restriktionerna ifrån FHM.

Protokoll och Verksamhetsberöttelse när nedan

Nedan suns även två glada.  2020-års Klubbmästare och mannan som plockade upp den största laxen 2020 på ett KM.

Grattis Anders Persson - Klubbmästare

Grattis Fredrik Sköld - 2020- års största Lax på ett KM. 

ÅRSMÖTE 2021

Vi kommer inte att kalla till ett Årsmöte i år.

Vaccinationerna verkar ta tid och för att inte förhala punkter som behöver tas upp så väljer vi att göra enligt nedan.

• Styrelsen kommer att ha ett TEAMS-möte med alla sedvanliga punkter som förekommer på ett Årsmöte i slutet av maj.

• Om man som medlem vill inkomma med motioner till Styrelsen så gör gärna det på info@mellerudstrollingklubb.se så kommer vi att ta upp det på dagordningen på mötet. MOTIONER SKALL VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 15 maj.

• Protokoll kommer att skrivas och sedan att skickas ut till alla medlemmar per post.

Med vänlig hälsning /Styrelsen i Melleruds Trollingklubb

VI HAR EN KLUBBSTUGA!!!🙏🏼 Kan nog nästan säga att den står klar. Lite att röja med på utsidan. Detta blir riktigt bra. Här skall vi mötas och trevliga aktiviteter eller kanska bara ta en fika innan eller efter fisket.  Varmt Välkomna💖

Ang. Coronapandemin och hur Mtk ställer sig till den.

Jag skall skriva lite om hur klubben agerar i den minst sagt besvärliga Coronakris som nu har tagit fart igen. Den påverkar oss alla på ena eller andra sättet. Vi matas dagligen med all tänkbar information om hur vi skall förhålla oss till detta och till varandra och misstänker att den informationen inte har undgått någon.

Tyvärr har vi fått ställa in våra större "öppna" tävlingar, detta för att klubben under rådande omständigheter inte vill främja till en ökad smittspridning. Dessa tävlingar samlar mycket folk från olika regioner i landet vilket strider mot de restriktioner som vi rekommenderas förhålla oss till.

2020-11-17 Nya skarpare restriktioner om max 8 personal vid sammankomster

Nu har vi ett KM kvar i år den 12 december. Vad vi skall tänka på då är, hur vi agerar mot varandra. Vi vill givetvis försöka att köra i stort sett som vanligt. Diskussionen är igång om vi skall köra med "Fri Start" eller om vi skall flytta KM 6 till februari -21 eller kanske rent av skall ställa in. Jättetråkigt men tyvärr så kan vi inte slarva med restriktionerna. Det är allvar och det är upp till oss själva till väldigt stor del när man kommer att släppa på restriktionerna. Om folk fortsätter att slarva så går det ut över alla oss andra och det dröjer ännu längre tid innan vi kan återgå till det normala. Kanske blir det ännu tuffare restriktioner. Det är det ingen som vill.

Vi kan ju stoltsera med att vi har en tävling där vi inte möts alls och som pågår dagligen hela året. EINARS SILVERLAXEN. Så oavsett pandemin så kan vi alltid åka ut och fiska.  DEN tävlingen är iallafall Coronasäkrat och sker utan att vi samlas i större grupper! Vill du deltaga i Einars Silverlaxen så hittar du mer info hur du går tillväga här på hemsidan under fliken Einars Silveraxen. 

Vi vill ju givetvis att alla medlemmar skall känna att vi bryr oss och verkligen är vakna för eventuella nya åtgärder som myndigheterna kan komma ut med. Dock är ju Trollingfiske en aktivitet som erbjuder en utomhusaktivitet i relativ ensamhet och en friskvård/sport som man absolut kan och skall utöva om det finns tillfälle.

Jag tror vi alla får inse att 2020 var ett skitår och att vi får sikta in oss på att 2021 blir bättre. Iallafala den andra häften av året.

Lägger med en länk till  https://www.folkhalsomyndigheten.se/ En bra app att ladda ner är, Krisinformation. Den är bra att ha till hands överhuvudtaget.  (Tycker nog att det är där man kan söka information och inte ifrån ”allvetare” på Facebook och andra Sociala medier)

Lev väl & Må gott

Agnetha Helander

Årsmötesprotokoll 7 mars 2020

Då har vi haft vårt obligatoriska årsmöte. Protokoll visas här nedan

Ett trevligt möte som avslutades med att klubben bjöd på Thaibuffe efteråt.

Gott och trevligt.

Efter det var några några tappra själar som samlades i ”Stallet” bakom Tingshuset och hade en Pokerturnering. Tror nog att det blev lite pengar till Smolt i samband med detta.

Nu har vi en härlig fiskevår framför oss oss därefter sommar. Vi får se vad detta år kommer att föra med sig. Håll dig uppdaterad.

Agnetha Helander

29/2-20 Snyggat till lite vid rampen med en ny skylt med info om klubben

29/2-20 Snyggat till lite vid rampen med en ny skylt med info om klubben

Vi i styrelsen vill dela med oss av en väldigt trevlig nyhet. Melleruds Trolingklubb har av Melleruds Kommun blivit nominerad till Vänerstipendiet ihop med en till Kandidat, Rolf Lundberg. Detta känns ju givetvis jättekul att ”vår” kommun uppmärksammar allt jobb och engagemang som vi alla lägger ner tillsammans för att kunna fortsätta ha ett fint fiske i Vänern. Detta är som sagt en nominering men jag måste ändå säga att, det känns minst lika kul som att få själva Vänerstipendiet. Tack alla för ert engagemang och för att vi strävar åt samma håll.

En enkel info.tavla om klubbens aktiviteter m.m sitter uppe vid inre rampen
En enkel info.tavla om klubbens aktiviteter m.m sitter uppe vid inre rampen
Detta gäller då ”Laxhänget” i hamnen.
Detta gäller då ”Laxhänget” i hamnen.

Från mötet med Länsstyrelsen 2018-06-10

Vi fick till ett möte med Anna Hagelin ifrån Länstyrelsen.

Tyckte att detta var ett mycket bra möte där vi fick ta del av deras Förvaltningsplan gällande laxens framtid i Vänern.

Jag kommer kortfattat visa upp vad detta går ut på här.

Detta är ett ”önskemål” ifrån Länsstyrelsen men som med allt annat så krävs det medel för att 

kunna finansiera sådan här projekt.  Vi får hoppas att det äskas fram pengar så detta kan bli en verklighet. Viljan finns och den kan, som vi vet ”Försätta berg”

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR VÄNERLAXEN

I samarbete med Västra Götalands och Värmlands län

ARBETSPAKET 1

• Laxpopulationens storlek, utbredning och utveckling

• Studier av vandringsmönster

   Var den uppehåller sig, spridning, fångstrapportering m.m

• Vild och odlad lax

   Hur väl fungerar den odlade laxen. 

• Andra arter i Ekosystemet

   Ex. Sik och Skarv

ARBETSPAKET 2

• Hur påverkas den vilda laxen av det riktade och icke riktade fisket på odlad lax

   Ex. Vilka redsakp som används. (Här hade vi synpunkter på nätfisket)

• Finns det skillnader på i fångst av vild lax inplocka delar av Vänern?

   Relevanta fredningsområden/fredningstider.

• Sportfiskets fiskemetoder och påverkan av det vilda laxbeståndet

• litteraturstudie och Workshop

• Studier?

• Nya regler? 

(Här hade vi synpunkter på flugfisket vid Forshaga där man flugfiskar även då vattnet är varmare än 18˚. Detta har vi då lärt oss att det stressar upp fisken och i sämsta fall dör den av stresspåslag i drillning. Förslag från oss, att man ej flugfiskar där vid vattentemperatur över 18˚)

ARBETSPAKET 3

Älvspecifik plan Gullspångsälven

• Prioriterade åtgärder

• Den genetiska resursen måste värnas

• Reglering

• Kraftverkslösnkngar samt biotoprestaureringar

• Kartering över potentiella områden

• Populationsmodellering

ARBETSPAKET 4

Bygga vidare på Vänerlaxens fria gång

• Öka fångst transport av lekvandrade lax samt överlevnad för nedvandrande smolt och kelt

• Genomföra restaureingsmetoder.

• Populationsmodellering

ARBETSPAKET 5

• Sprida kunskap om Vänerlaxens nuvarande förutsättningar biologi

   Samförvaltning. Detta mellan representanter från fiskeklubbar, föreningar, myndigheter etc

• samarbeten mellan organisationer och projekt

   Lst, KAU, GU, SLU, MED FLERA

MÅLBILD

Att återställa bestånden av vild lax Vänerlax till en hållbar nivå

där fortlevandes säkras och ett anpassat fiskeuttag kan bedrivas.

Detta är som sagt ett önskemål ifrån Länsstyrelsen. Anna Hagelin brinner för detta och det hade 

Varit kul om hon med sina kollegor kan driva iallafall de viktigaste punkterna här.

Vi hoppas givetvis att att det inte blir ner regleringar för trollingfisket. Har redan ett flertal.

Detta pratade vi också om på mötet. 

Börjar få kramp i fingertopparna så det får räcka för idag🤪

Vill dock säga att dialogen mellan oss och Länstyrelsen fortsätter. 

/Agnetha

Söndag den 10/6 kommer vi att ha ett extra styrelsemöte.

Då mötet med Länsstyrelsen blev inställt har jag istället bjudit in Anna Hagelin ifrån Länsstyrelsen

att vara med detta styrelsemöte.  Hon har tackat ja, vilket är väldigt kul.

Skall bli spännande att höra hur Länstyrelsen tänker inför framtidens fisk/fiske i Vänern.

Anna kan inte så mycket om hur Trollingfisket går till, så vi har erbjudit henne att åka med ut en sväng innan mötet.

Detta tyckte hon skulle vara väldigt kul. Hon skall försöka att få ihop tiden även för det.

Om vi skall försöka få till en samverkan så är det bra för henne att se vad vi gör och hur vi fiskar.

Jag har haft lite dialog med Anna och jag tycker att hennes intention är god.

Anna har inte arbetat så länge på just denna tjänsten så det är kul att hon vill engagera sig i klubbarna redan från början. 

Vi kommer att lägga ut informationen här på sidan om vad som blev sagt på mötet så alla kan ta del efteråt. Vi kan givetvis inte vara med hela klubben, utan utsedd styrelse är som sagt med. 

Vi ser detta som en dörröppnare till ett förhoppningsvis bra samarbete.

Om någon funderar över något eller har har någon frågeställning till Anna så är ni välkomna att kontakta mig.

Då tar vi upp frågan på mötet och lägger ut svaret här efteråt. Inget ”hymmel”!

Länstyrelsen får ta mycket bannor i kommentarsfälten få fiskesidorna på Facebook.

Jag tror inte på att man löser något på det viset. Ser ingen konstruktiv framgång i det.

Vi vill i grund botten samma sak, vill jag tro. 

/Agnetha

Dela den här sidan